Verkeersveiligheid

Onze mening

Verkeersveiligheid gaat ons allen aan. In elke fase van ons leven worden we met verkeer en mobiliteit geconfronteerd. Of het nu gaat over onze kinderen die naar school gaan en veilige fietsverbindingen wensen, of over het gemotoriseerd woon-werkverkeer of als recreant op een voetpad of trage weg. Allemaal willen we veilig op onze bestemming geraken.

Gemeentebelangen verbetert de infrastructuur en het verkeersbeleid zodat iedereen zich zonder zorgen kan verplaatsen.

Fietsveiligheid

We zorgen voor veilige fietsverbindingen en fietsinfrastructuur

Slimme mobiliteit

Zwaar verkeer bannen we waar het niet thuishoort

Trage wegen

We bouwen ons tragewegennetwerk verder uit

Veilige schoolomgeving

Een veilige schoolomgeving verzorgen we door slimme ingrepen

Uitdagingen:
Oplossingen:

Wat zeggen wij

"Veiligheid op de weg is voor Gemeentebelangen een topprioriteit, daarom dat ik als coach van VAB-Rijschool dan ook graag mijn schouders onder het mobiliteitsplan zet."
"Alle Stekenaars een veilig gevoel geven in het verkeer. Daar gaan we voor!"

Sterk voor Stekene