Jaarlijks in september vindt de Werelddag Dementie plaats. Op deze dag wordt extra aandacht geschonken aan dementie en aan de mensen die erdoor getroffen worden.

“Dementie is jammer genoeg geen ver-van-ons-bedshow. Eén op vijf personen krijgt Alzheimer en het aantal blijft jaar na jaar stijgen. De ziekte treft niet alleen de mensen met dementie zelf, ze treft ongeveer drie keer zoveel betrokken personen. Mensen die dus op één of andere manier in aanraking komen met de ziekte, zoals familieleden van mensen met Alzheimer of mantelzorgers”, vertelt burgemeester Stany De Rechter.

Op de vooravond van Werelddag Dementie, woensdag 20 september 2023, ontvangt het Stekense college van burgemeester en schepenen een visienota uit handen van verschillende welzijnsorganisaties.

Zorg Stekene, wzc Vlashof, De Companjong, de Ouderenadviesraad, Alzheimerliga Vlaanderen en Expertisecentrum Meander behartigen de belangen voor mensen met dementie en vragen het Stekense gemeentebestuur om dementie hoog op de lokale agenda te zetten.

“Net als deze welzijnsorganisaties willen wij een samenleving waar het taboe rond dementie doorbroken kan worden en waar eigenheid, autonomie en participatie een plaats heeft”, zegt schepen van Welzijn en Volksgezondheid Grietje Cortebeek. “Daarom willen wij als beleidmakers onze schouders zetten onder dit uiterst belangrijk project om zo van onze gemeente een dementievriendelijke gemeente te maken.”

In de visietekst die wordt toegelicht en overhandigd, staan verschillende doelstellingen en concrete acties beschreven om in Stekene samen te werken aan een dementievriendelijke omgeving.