De gemeente Stekene krijgt groen licht van de Vlaamse Regering voor de bouw van een spiksplinternieuwe school in Stekene. De gemeente stelde zich op 27 maart 2023 kandidaat voor het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’, dat in totaal voor één miljard euro zo’n 450 000 m² extra schooloppervlakte zal realiseren. Op 14 juli 2023 selecteerde de Vlaamse Regering de Stekense aanvraag voor nieuwe schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke basisschool Reynaerdijn in Kemzeke.

De investeringsimpuls (van één miljard euro) wordt gespreid over drie programma’s van een gelijkaardige omvang. Na de eerste oproep in november 2021 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring voor de bouw van de eerste 27 nieuwe scholen. Na de tweede oproep keurde de regering nu nog eens 38 projecten goed, waaronder een nieuw schoolgebouw voor Stekene. “We blijven dus letterlijk en figuurlijk bouwen aan ons onderwijs”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We zetten meer dan ooit in op kwaliteitsvol onderwijs en dus ook op kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur.”

“Met het indienen van een aanvraag tot het bouwen van een nieuwe school voor onze gemeentelijke basisschool Reynaerdijn, zorgen we voor een gigantische impuls voor het onderwijs in onze gemeente. We zijn dan ook dankbaar dat minister Weyts, GBS Reynaerdijn mee heeft aanvaard in het investeringsprogramma voor het bouwen van nieuwe scholen in Vlaanderen”, zegt schepen van Onderwijs Pieter De Witte trots.

Voor het bouwen van deze nieuwe scholen wordt gebruikgemaakt van de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain ofwel Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden). Bij dit soort publiek-private samenwerkingen is het de school die een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner die vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles in de markt zet. Op deze manier worden schoolbesturen maximaal ontlast. In dit nieuwe ‘Scholen van Vlaanderen’-programma zijn extra garanties ingebouwd dat de scholen de nodige inspraak geeft om het project een eigen invulling te geven.

Voor het eerst zal het kapitaal van deze projecten opengesteld worden voor particulieren. Dit betekent dat elke modale Vlaming zelf zijn spaargeld kan investeren in het ‘Scholen van Vlaanderen’-programma en bijvoorbeeld aandeelhouder kan worden van een school in de eigen buurt. Om de spaarders te beschermen, zullen ze pas kunnen instappen zodra het bouwrisico van de nieuwbouw ingeperkt is. “Deze scholen worden meer dan ooit de scholen voor én van Vlaanderen”, zegt minister Weyts. “We geven mensen de kans om letterlijk mee te investeren in de toekomst van onze kinderen.”

Schepen van Onderwijs Pieter De Witte: “Voor Kemzeke zal het gaan over één van de grootste infrastructuurinvesteringen van de afgelopen jaren. Het project omvat de bouw van een volledig nieuwe school, enkel de sporthal van de gemeenteschool is niet opgenomen in het programma. Het bouwprogramma werd opgesteld in nauw overleg met de directie, een vertegenwoordiging van het lerarenkorps en een vertegenwoordiging vanuit de Vriendenkring van de gemeenteschool.” In Stekene is dit nieuwbouwproject voor GBS Reynaerdijn goed voor 1 913 m² extra schooloppervlakte.

“Naar timing toe is de goedkeuring van onze uitgebreide en gefundeerde kandidaatstelling (aanvraag) een eerste belangrijke stap. De volgende stap is op zoek gaan naar een bouwteam (architect, plannen, aannemer), vergelijkbaar met de bouw van het gemeenschapscentrum”, besluit schepen De Witte.

GBS Reynaerdijn