Er zijn op onze gemeente bossen bijgekomen, en er werden honderden bomen aangeplant. Bij de aanleg van onze nieuwe wijken is er bijzondere aandacht gegaan naar groene ruimten. Waar het kon, werd er ook onthard, bijv. bij de heraanleg van de Pastoor Annaertstraat, de nieuwe wijk in Klein-Sinaai en bij tal van andere projecten.

Natuur vaart
Gelaag
Natuur Meersen