Op dinsdag 22 augustus 2023 besliste de gemeenteraad om de kosteloze grondverwerving van een bosgrond in de Zwarte Heistraat goed te keuren. Dit betekent dat de gemeente vanaf nu eigenaar is van dat perceel. De grond heeft een oppervlakte van 936 vierkante meter.

Al in het najaar van 2021 aanvaardde de gemeente de kosteloze grondafstand van een perceel bos in de Zwarte Heistraat. Het perceel werd oorspronkelijk gebruikt als weekendverblijf, maar omdat het weekendhuis op die grond geen vergunning had, werd een bevel tot afbraak uitgeschreven. Na het verwijderen van de constructies werd het bos verwaarloosd.

Het bos was tot dinsdag 22 augustus 2023 in eigendom van vijf personen. Geen van de eigenaars had interesse om het perceel te behouden en te onderhouden. Daarom keurde de gemeenteraad op 22 augustus 2023 de ontwerpakte van de notaris voor de kosteloze grondverwerving goed. Bedoeling van het gemeentebestuur is om dit perceel bosgrond bij het openbaar domein toe te voegen om reden van openbaar nut, namelijk de uitbreiding van openbare bossen.

“De gemeente verwijdert op dat verworven stuk bosgrond eventueel vervallen constructies, natuurvreemde elementen, dode en/of door de letterzetterkever aangetaste bomen. De natuur vaart er dus wel bij”, besluit burgemeester Stany De Rechter.