Rita De Plukker

Lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Rita woont samen met haar man Patrick in de Koewacht. Ze hebben samen twee dochters en vijf kleinkinderen. Rita is een dynamische bezige bij, die als lid van de Dorpsraad van Koewacht enthousiast mee de kar trekt bij de organisatie van de internationale jaarmarkt, het foodtruckfestival en het zomerconcert daar. Ze hecht heel veel belang aan het verenigingsleven, de wijkwerking en de vele comités in elke leefkern. Koewacht wil ze met hart en ziel op de kaart blijven zetten.

“Gemeentebelangen is een uitstekend team met visie, waar geluisterd wordt naar iedereen.”

Rita De Plucker

Volg mij
Rita-De-Plukker

Politieke carrière

2018 - Nu
Mandaten
  • Lid van het Bijzonder Comit Sociale Dienst
  • Plaatsvervanger AV Kredietmaatschappij Onze Thuis
  • Plaatsvervanger AV Regionaal Landschap Schelde-Durme
  • Lid Feestcomité Gemeentebelangen
Contacteer ons