Weinig gemeenten hebben een vrijetijdszone van dergelijke omvang, midden in het centrum. Maar gronden hebben is één ding, ze zinvol invullen is nog iets anders. Gemeentebelangen heeft ervoor geopteerd alles rond vrije tijd en ontmoeting daar samen te brengen.

De bestaande sporthal werd uitgebreid, Jeugdhuis De Cramme kreeg er een stek en de atletiekpiste kreeg een nieuw jasje.

Naast dit alles wordt de vrijetijdszone nu ook ingevuld op cultureel vlak. Begin maart zijn de werken gestart voor de bouw van een nieuwe bibliotheek, een theaterzaal en een polyvalente zaal, voor en op maat van de Stekenaar.