Algemene Verordening Gegevensbescherming

Richtlijn 95/46/EG

Protocol Gemeentebelangen Stekene

1. Doel – Wie – Welke gegevens:

Gemeentebelangen Stekene slaat persoonsgegevens op met het doel de betrokkenen zo volledig en uitgebreid mogelijk te informeren over Gemeentebelangen acties, evenementen en informatie in het algemeen.

Gemeentebelangen Stekene slaat gegevens op van haar medewerkers, van de bezoekers van de door Gemeentebelangen georganiseerde evenementen en de gegevens verkregen via e-media.

De opgeslagen gegevens zijn beperkt tot naam, geboortejaar, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres.

2. Gebruik:

De opgeslagen gegevens worden enkel binnen Gemeentebelangen gebruikt en worden op geen enkele manier doorgegeven aan derden.

3. Verwerking:

De verkregen gegevens worden offline opgeslagen in een database. Deze database is enkel toegankelijk voor het Data Protection Officer team (DPO) en is met een paswoord beveiligd.

De DPO wordt door het dagelijks bestuur aangesteld en is de verantwoordelijkheid van de ICT verantwoordelijke en de voorzitter.

4. Functieomschrijving DPO:

De DPO is de contactpersoon voor de betrokkenen.

De DPO ziet toe op de eerlijke en wettelijke verwerking van de gegevens.

De DPO werkt in volle onafhankelijkheid.

De DPO houdt een verwerkingsregister bij.

5. Rechten van de betrokkene:

Gemeentebelangen slaat de verkregen gegevens enkel op na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Betrokkene krijgt op zijn verzoek een overzicht van de opgeslagen gegevens.

De DPO kan gecontacteerd worden via mail: dpo@gemeentebelangen.be

Betrokkene heeft het recht om te allen tijde inzage te krijgen in zijn opgeslagen persoonsgegevens.

Betrokkene heeft het recht om zijn gegevens te laten rechtzetten indien onvolledig of onjuist.

Betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en opslag van zijn gegevens.

Betrokkene heeft het recht om zijn gegevens te laten wissen.

6. Plichten van de verwerker:

De DPO is verplicht de gegevens te wissen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden, de toestemming van de betrokkene wordt ingetrokken of onrechtmatig verkregen en/of verwerkt zijn.

De DPO heeft de plicht om de betrokkene te informeren over elke wijziging, toevoeging of schrapping.

7. Dit protocol is opgesteld te Stekene op 13 april 2018.

Sterk voor Stekene

Contacteer ons