Pieter De Witte

Derde schepen

Pieter woont samen met Tine en is de papa van Lukas en Charlotte. Hij was destijds het jongste gemeenteraadslid en is nu ook de jongste schepen. Zijn interesses gaan o.m. uit naar onderwijs, milieu en lokaal ondernemerschap. Dat laatste zit hem als gegoten. Hij komt immers uit een ondernemersgezin en is intussen ook zelf in het schildersbedrijf van zijn ouders gestapt.  Vanuit zijn Vlaamsgezindheid was de keuze voor Gemeentebelangen al snel gemaakt.

“Ondernemerschap is bijzonder belangrijk. Als dat goed wordt uitgebouwd, worden we daar uiteindelijk allemaal beter van!”

Pieter De Witte

Volg mij

Politieke Carrière

2006 - ...
Mandaten
  • Schepen van onder meer Financiën, Economie en Onderwijs
  • Lid AV Zorg Stekene
  • Lid AV  EFS-project Streekoverleg Waas en Dender
  • Lid RvB Miwa
  • Lid AV Onderwijssecretariaat VVSG
  • Lid DB Lokale Werkwinkel
  • Lid beheercomité Interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs
  • Lid beheerscomité Scholengemeenschap basisonderwijs
Contacteer ons