Milieu en Klimaat

Onze mening

Een goed en realistisch milieu, natuur- en klimaatbeleid zorgt voor een aangename woonomgeving, economische kansen en een grotere duurzaamheid in onze gemeente.  Het verminderd op een rationele manier de gevolgen van de klimaatverandering en we passen ons aan aan de gevolgen van de klimaatverandering.

We zorgen voor ons bestaand natuurgebied Het Steengelaag en ontwikkelen volop nieuwe natuur in de Bekaf. Daarnaast werken we actief aan een anti-sluikstortbeleid.

Gemeentebelangen voorziet doordachte en concrete maatregelen om onze klimaatdoelstellingen te halen.  

Natuurgebied is heilig

We dragen zorg voor ons bestaand natuurgebied en creëren nieuwe natuur

Actief sluikstortbeleid

We sensibiliseren sluikstorters en beboeten indien nodig

Klimaatdoelstellingen behalen

We voeren beleid om klimaatdoelstellingen te behalen

Energiezuinige gebouwen

We promoten ingrepen voor meer woonkwaliteit en zorgen voor energiezuinige gemeentegebouwen

Uitdagingen:
Oplossingen:

Wat zeggen wij

“Investeren in milieu, natuur en klimaat wil voor ons zeggen investeren op een rationele manier in zaken die er toe doen. Geen dromerige ideeën uitwerken, maar investeren in zonnepanelen en in natuurgebieden. We ruimen zwerfvuil op en we belonen onze burgers om energie-inspanningen te leveren.”
"Gemeentebelangen gaat voor de ontwikkeling van natuurdomeinen, sensibiliseren van sluikstorters en ondersteunt burgerinitiatieven omtrent het klimaat. Daar kan je toch niks tegen hebben?"

Sterk voor Stekene