Ko Dieleman

Gemeente- en politieraadslid

Ko woont met Vera in de Kerkwijk in Kemzeke. Samen hebben ze vier kinderen en zes kleinkinderen. Als gewezen ploegbaas bij de dienst openbare werken van Stekene kent hij als geen ander het reilen en zeilen binnen onze gemeente. Hij was heel veel de baan op en kwam dus met heel veel mensen in contact. Dat is na zijn pensionering niet veranderd, onder meer door zijn contacten in de koers- en schuttersverenigingen in Kemzeke en Stekene.

“De kameraadschap en de goede sfeer binnen Gemeentebelangen zorgen ervoor dat het ook goed gaat in onze gemeente.”

Ko Dieleman

Volg mij

Politieke carrière

2012 - ...
Mandaten
  • Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid
  • Lid van de politieraad
  • Lid van de commissies voor Algemene Financiering en Bestuur, Mobiliteit en Openbare Werken en Vrije tijd en onderwijs 
  • Lid AV Vereniging voor Openbaar Groen
  • Plaatsvervanger AV Intergem
  • Plaatsvervanger Beleidsgroep FRGE
  • Lid AV Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid Waas en Dender
  • Lid Bekkenstructuur Integraal Waterbeleid Gentse Kanalen en Benedenschelde
Contacteer ons