Jan De Bruyne

Gemeenteraadsvoorzitter

Jan is getrouwd met Martine. Hun twee dochters staan intussen op eigen benen. Jan is van jongsaf actief geweest in het verenigingsleven: eerst Chiro Stekene, daarna onder meer het Davidsfonds en heemkring d’Euzie. Beroepshalve werkt hij als vertaler bij het Brussels Gewest. Binnen Gemeentebelangen is hij al zo’n 25 jaar politiek secretaris. Jan heeft zijn sociale engagement van huis uit meegekregen. Aan politiek doen is voor hem daar een verlengstuk van. 

“Gemeentebelangen kan zichzelf zijn en zich maximaal inzetten voor elke Stekenaar, los van nationale structuren en bemoeienissen.”

Jan De Bruyne

Volg mij
Jan De Bruyne

Politieke carrière

1988 - ...
+ Mandaten
  • Voorzitter gemeenteraad
  • Voorzitter deontologische commissie
  • Secretaris Gemeentebelangen
  • Lid AV IC Westlede
  • Plaatsvervanger AV Miwa
Contacteer ons