Home » Uw vertegenwoordigers

Uw vertegenwoordigers

Gemeentebelangen is een lokale en onafhankelijke politieke beweging die zich sedert 1964 sterk maakt voor Stekene en zijn inwoners. Ze is daarmee met verve de oudste onafhankelijke (lokale) partij in Vlaanderen. Gemeentebelangen doet oprecht, samenhangend, consequent en op een gezond chauvinistische manier aan politiek. De Stekenaar staat hierbij centraal. Wij geloven in onze gemeente binnen een sterk Vlaanderen dat zijn mogelijkheden optimaal benut.

De grootste partij van de gemeente heeft meer dan 40 jaar ervaring in het (mee)besturen. Dat hebben wij steeds gedaan met veel idealisme, sociale bewogenheid, verdraagzaamheid, werkkracht en een no-nonsense aanpak. Gemeentebelangen is altijd het vernieuwende element geweest, en wil dat ook blijven. Dat uit zich zowel in onze ideeën en in onze duidelijke visie als in onze manier van aanpakken en is het product van het vrijgevochten Stekense karakter.

Meer weten? Naar aanleiding van 50 jaar Gebe werd in 2014 een boek uitgegeven over de geschiedenis van Gemeentebelangen. Dat is op aanvraag via info@gemeentebelangen.be gratis te verkrijgen.