Werkgroep herbestemming kerk Koewacht

Het bisdom heeft een gunstig advies gekregen van de priesterraad om de kerk op Koewacht te ontwijden. Daarom heeft de kerkfabriek nu aan de gemeenten Stekene en Moerbeke gesuggereerd om een nieuwe bestemming aan het kerkgebouw te geven.

Werkgroep
De Landelijke Gilde van Stekene wil haar landbouwkundig museum in het kerkgebouw onderbrengen. Daarnaast blijft er ruimte voor andere activiteiten. Een werkgroep vanuit de gemeenten Moerbeke en Stekene en mogelijk ook Terneuzen zal nu nadenken over een mogelijke invulling en de kostprijs ervan. Het draagt de voorkeur van de gemeenten Moerbeke en Stekene om eveneens Terneuzen in dit project te betrekken, omdat de dorpsgemeenschap van de Koewacht zich de facto uitstrekt over de gemeente- en landsgrenzen heen.