Werken Het Zomerhuis gaan van start

De bouwwerken aan het nieuwe Zomerhuis gaan van start. Het Stekense college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van maandag 14 januari 2019, de ruwbouwwerken gegund aan aannemer VMG-De Cock voor 1.293.014,23 euro, inclusief BTW. Het lastenboek voor deze aanbesteding werd reeds in juni 2017 goedgekeurd door de Stekense gemeenteraad.

Eerst staan de voorbereidende werken op het programma en wordt het terrein bouwklaar gemaakt. Vanaf midden februari gaat aannemer VMG-De Cock uit Sint-Niklaas effectief aan de slag met de ruwbouwwerken van de nieuwe brasserie. 
Verwacht wordt dat deze werken in het voorjaar van 2020 zullen afgerond zijn. 

“De aanbestedingsprocedure voor de technieken van het nieuwe horecagebouw is momenteel lopende. Voor de omgevingswerken, die zullen resulteren in een prachtig groen kader voor Het Zomerhuis, als het ware het koninginnenstuk van dit project, wordt de aanbestedingsprocedure later opgestart”,
 legt burgemeester Stany De Rechter uit.

Nieuw leven voor het legendarische Zomerhuis
Met de aanleg van het nieuwe Zomerhuis wil het gemeentebestuur deze Stekense recreatiezone een nieuw leven geven. 
Het Zomerhuis werd in 1936 op een stuk grond van bijna 3 hectare, tussen de Brugstraat, Kaaistraat en de spoorwegroute, opgericht door drankenhandelaar Charles Vydt en was tientallen jaren lang een populaire bestemming. In de jaren negentig kwam aan het succesverhaal helaas een einde. Het voldeed niet meer aan brandveiligheids- en andere normen en geraakte in verval. In 2008 werd de gemeente eigenaar van de site. Het gebouw werd afgebroken omdat het in een zeer slechte staat verkeerde, maar het oude zwembad ligt er nog steeds.

In 2016 reeds besliste de gemeenteraad van Stekene om het domein te vernieuwen en stelde ontwerpers aan. In maart 2017 keurde de gemeenteraad de voorontwerpen goed. Inmiddels heeft de Vlaamse overheid voor dit project een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.

Het nieuw aan te leggen park met waterelementen, uitnodigende parkpaden, diverse speelpleintjes en bijhorende brasserie zullen het park aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat het recreatiedomein opnieuw een belangrijke rol in de openbare ruimte van Stekene zal spelen.

Dankzij de eigentijdse visie van ontwerpers OMGEVING en A. KWADRAAT zal Het Zomerhuis weer een trekpleister worden, op maat van Stekene, waar Stekenaars en toeristen graag zullen vertoeven. Het vernieuwde recreatiedomein, dat wordt aangelegd in functie van voetgangers en fietsers, zal als bijkomende schakel de prachtige natuur van het stiltegebied langs de Stekense vaart met het Steengelaag verbinden.