Van kwaad naar erger

Een tijdje geleden hadden we het over het fake news waarmee Groen Stekene regelmatig uitpakt. Blijkbaar is dat niet meer voldoende, ze hebben nu de stap gezet naar het verspreiden van laster. Zo beschuldigen zij schepen Dirk Backaert (Gemeentebelangen) van belangenvermenging bij de verkoop van OCMW-campus aan het Pauwel Hauweplein. Groen Stekene beweert dat die verkoop niet in volledige openheid verliep, en ze insinueren zelfs dat de diensten (o.m. Kind en Gezin) moesten verhuizen zodat de dokterspraktijk waar ook Dirk Backaert werkzaam is, de gebouwen zou kunnen kopen. Op dergelijke flagrante leugens kunnen wij niet anders dan reageren. Wij betreuren dat er op onze gemeente op dergelijk niveau aan politiek gedaan wordt. Hoe zit het nu precies?Eind 2018 werd op de de Raad van Bestuur van Zorg Stekene beslist om het gebouw aan het Pauwel Hauweplein te verkopen. Die beslissing is unaniem genomen, dit wil zeggen ook expliciet goedgekeurd door Groen. Dat blijken ze bij die partij nu te zijn vergeten.

Als gevolg van die beslissing werd het gebouw in juni 2019 openbaar verkocht. Dat wil zeggen dat iedereen de kans kreeg om het aan te kopen. De hoogste bieder was de Artsenpraktijk van de dochter van Dirk Backaert, die voor een derde toebehoort aan haar. Er waren geen hogere bieders.
In september heeft Zorg Stekene louter kennis genomen van de openbare verkoop. De insinuatie als zou men het gebouw bewust hebben willen verkopen om daar de dokterspraktijk in onder te brengen, is beneden alle peil, en kunnen wij niet dulden. Wij betreuren dat er op onze gemeente op dergelijk niveau aan politiek gedaan wordt.

Waarom is er beslist om het gebouw te verkopen? Het gebouw voldeed niet meer aan de normen, en een verbouwing zou heel duur uitgevallen zijn. Vandaar dat men verhuisd is naar de Ambachtelijke Zone, waar het Huis van het Kind onlangs werd geopend, en waar alle diensten gecentraliseerd zijn, wat in het oude gebouw niet kon.

Groen diende hierover klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Volgens hen volgt het Agentschap hen over de hele lijn. Blijkbaar hebben ze dan een andere brief gekregen dan Raad van Bestuur van Zorg Stekene, want daarin schrijft de waarnemend gouverneur enkel dat Dirk Backaert de zitting had moeten verlaten op het moment van de kennisname van de verkoop. De waarnemend gouverneur vraagt om daar in de toekomst rekening mee te houden. Niets meer, niets minder. 

Voor de zoveelste keer dus merken we op dat Groen bewust onwaarheden en laster verspreidt. Van mening verschillen behoort tot de democratie, maar liegen kan echt niet. Dat vinden wij tenminste.