Tweede Stekense kindergemeenteraad geïnstalleerd

Op woensdag 30 november 2022 vond de installatievergadering van de kindergemeenteraad plaats in het Stekense gemeentehuis. In totaal zetelen 13 kinderen in de raad: kinderen die in Stekene wonen of er naar school gaan.

Tijdens deze installatievergadering legden de kinderen, in aanwezigheid van de schepen van Jeugd Gunter Van Campenhout, hun eed af. Ze kregen ook elk een blauw-gele sjerp om bij officiële gelegenheden om te doen. Na het afleggen van hun belofte om hun beste beentje voor te zetten voor alle kinderen in Stekene,
werd Arne Raes (9) uit zeven kandidaten verkozen tot kinderburgemeester van Stekene voor de komende twee jaar.

“Ik heb me kandidaat gesteld als kinderburgemeester, omdat ik wil dat ieder kind zich thuis voelt in Stekene en dat iedereen volledig zichzelf kan zijn. Ik hou niet van onrecht, ik wil graag dat alle kinderen gelijk worden behandeld. Als kinderburgemeester wil ik me inzetten voor het welzijn van alle Stekense kinderen”, zegt Arne Raes. “En … ze meer aan het sporten krijgen,” voegt hij er vastberaden
aan toe. “Ik sport zelf ook graag en veel. Bewegen is gezond voor iedereen!”

De andere raadsleden zijn: Noor De Clercq, Juliette De Maeyer, Iona De Vliegher, Michaël De Wilde, Féline Lardenoit, Lasse Pellecom, Jotte Pieters, Emily Rivas Torres, Lotta Van Aken, Gilles Van Gaever, Elle Van Mol en Reinder Van Remoortel.

“Om de twee jaar stellen we een nieuwe kindergemeenteraad samen. Zij vertegenwoordigen twee jaar lang alle kinderen van onze gemeente, net zoals de gemeenteraad dit zes jaar lang doet voor al onze Stekenaars”, legt schepen Gunter Van Campenhout uit. “De eerste groep kinderen vergaderde een laatste keer op 18 mei 2022. Nu is het aan deze nieuwe lichting om met hun ideeën Stekene
kindvriendelijker te maken.”

De kindergemeenteraad komt vier keer per jaar samen, steeds op een woensdagnamiddag. De kinderen die nu verkozen werden, zetelen voor twee schooljaren in de raad.

Schepen van Jeugd Gunter Van Campenhout is heel enthousiast als het over de kindergemeenteraad gaat. “Naast de jeugdraad (vanaf 16 jaar) krijgen ook onze jongere jongeren met deze raad een platform om effectief mee te participeren in het beleid van onze gemeente. De jeugd is niet alleen onze toekomst, maar (be)leeft ook nu. De kindergemeenteraad is voor hen de plaats bij uitstek om thema’s en onderwerpen te bespreken die door hen zelf aangebracht worden”, aldus Van
Campenhout.