Stekene steekt eerste paalfundering van nieuw gemeenschapscentrum

Nieuw gemeenschapscentrum met theaterzaal, bibliotheek en polyvalente zaal maakt vanaf 2024 vrijetijdszone compleet.

Op maandag 27 maart 2023 werd in Stekene de eerste paalfundering van het nieuwe gemeenschapscentrum uitgevoerd. Hiermee starten de bouwwerken officieel. Deze nieuwe Stekense vrijetijdsinfrastructuur met bibliotheek, theaterzaal en polyvalente zaal wordt gerealiseerd door een bouwteam dat bestaat uit architectenbureaus A1AR en Juxta, bouwbedrijf Furnibo en onderaannemers. De opdracht omvat naast de oprichting van het gebouw ook de aanleg van de omgeving en het parkeerterrein.

Burgemeester Stany De rechter stak maandagavond de symbolische eerste paal in de grond. “We komen met dit huis, dat een toegankelijke en bruisende ontmoetingsplek wordt, tegemoet aan de wensen van de Stekense inwoners, verenigingen en adviesraden. Dit zal een gigantische upgrade betekenen voor de vrijetijdszone, die nu al ongelooflijk populair is bij de Stekenaren”, vertelt de burgemeester trots.

Tegen de zomer van 2024 zou het gemeenschapscentrum, dat naast De Sportstek in de Stekense vrijetijdszone wordt opgetrokken, de deuren moeten kunnen openen.

Adviesraden belangrijke betrokken partij

In 2019 al werd de oprichting van een polyvalente zaal opgenomen in de meerjarenplanning. Eind 2020 koos de Stekense gemeenteraad voor een realisatie met een nieuwe bibliotheek. Het is in die periode dat samen met de betrokken gemeentelijke adviesraden een conceptnota werd opgesteld die de inhoudelijke basis vormt voor dit project. In 2021 werden uiteindelijk twee ontwikkelaars weerhouden om een voorstel uit te werken. Beide ontwerpen werden in de zomer van 2021 ook voorgesteld aan de betrokken gemeentelijke adviesraden, die een advies formuleerden over de ontwerpen. De adviesraden blijven bij alle volgende fases betrokken. Ook vanavond legden de tien adviesraden elk een symbolische eerste steen neer.

“Zij dragen letterlijk hun steentje bij aan dit gebouw”, zegt schepen van Burgerparticipatie Gunter Van Campenhout.

Voorstelling project
De nieuwe infrastructuur wordt ingeplant in de vrijetijdszone, tussen sportcentrum De Sportstek, het amfitheater en parking Centrumzone. De hoofdas in het gebouw, die ook dienst doet als inkomhal en foyer, verbindt de bibliotheek, de polyvalente zaal en de theaterzaal met elkaar. De nieuwe bibliotheek wordt 956 m² groot en krijgt twee verdiepingen, toegankelijk via een huislift en een grote leestrap en tribune. Naast ruimte voor maar liefst 228 boekenrekken van vijf lagen hoog, komen er twee infobalies, een uitleenstation, een archief, een pc-klas en een workshopruimte. Daarnaast wordt een ruim leescafé (231 m²) voorzien. Een met intensief groen aangeplante leestuin, die grenst aan de bibliotheek, wordt een absolute eyecatcher. Een heerlijk plekje om te ontspannen en te genieten van een boek.

De polyvalente zaal met bar heeft een capaciteit van ongeveer 350 bezoekers (zitplaatsen aan tafels). Die capaciteit kan met de ruimte van het leescafé zelfs worden uitgebreid tot 550 bezoekers. De theaterzaal met een vast podium en een tribune biedt plaats aan ongeveer 160 cultuurliefhebbers. Deze zaal is, net zoals de polyvalente zaal en de repetitieruimte, akoestisch performant. Ze hebben met andere woorden de mogelijkheid om gelijktijdig activiteiten te organiseren. Ook loges, een vergaderzaal, een keuken en kantoren worden voorzien in het gebouw. Er komt geen permanente horeca-uitbating in het gemeenschapscentrum.

Het huidige amfitheater wordt vergroot en in de helling ervan wordt een repetitieruimte aangelegd met een performant akoestisch comfort. In de omgeving van het nieuwe gemeenschapscentrum wordt de huidige grindparking aangepakt. Er komen 100 parkeerplaatsen met natuurlijke waterinfiltratie, het groen rondom het gebouw wordt aangeplant en ook elektrische oplaadpunten en fietsrekken worden voorzien.

Op vlak van duurzaamheid ligt het ambitieniveau van dit project op ‘uitstekend’, rekening houdend met de criteria uit het GRO, de duurzaamheidsmeter die de Vlaamse overheid ontwikkelde. “Deze nieuwe infrastructuur in het hart van onze gemeente zal de vrijetijdszone, met het huidige sportcentrum, skatepark en atletiekpiste, compleet maken en een grote meerwaarde betekenen
worden voor onze inwoners en verenigingen”, aldus schepen van Cultuur, Evenementen, Bibliotheek en Burgerparticipatie Gunter van Campenhout. “De infrastructuur die we voorlopig ons nieuwe gemeenschapscentrum noemen, krijgt in een latere fase een definitieve naam. Via een burgerparticipatietraject zal elke Stekenaar daarover mogen meedenken.”

Wat voorafging …

De oprichting van een polyvalente zaal werd in 2019 opgenomen in de meerjarenplanning. In 2018 drukten de adviesraden in een memorandum reeds de wens uit voor een nieuwe bib, een theaterzaal en een polyvalente zaal. In november en december 2020 koos de Stekense gemeenteraad voor een realisatie met een nieuwe bibliotheek, en een marktbevraging onder de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. In die periode werd samen met de betrokken adviesraden een conceptnota, met een breed pakket aan wensen en behoeften wat betreft functies en invulling, opgesteld die de inhoudelijke basis vormt voor dit project. De adviesraden bleven ook bij de volgende fases betrokken.

In het voorjaar van 2021 vond de selectiefase plaats en werden uit vijf ingediende kandidaturen, twee ontwikkelaars weerhouden om een eerste voorstel uit te werken. Beide ontwerpen werden in de zomer van 2021 toegelicht aan een dialoogcommissie en de architecten van de twee kandidaten stelden hun plannen ook voor aan de betrokken gemeentelijke adviesraden, die een advies konden formuleren over de ontwerpen.

Het bestuur koos voor een DBf-opdracht, waarbij de gekozen kandidaat zal instaan voor het ontwerp (Design), de bouw (Build) en de financiering (f) tot de voorlopige oplevering van het gebouw. Het lastenboek, dat de nota met wensen en behoeften concretiseerde, werd op 14 december 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. Op basis van verschillende gunningscriteria werden de definitieve offertes van beide kandidaten beoordeeld, wat resulteerde in de toewijzing voor de bouw van deze infrastructuur aan A1AR-JUXTA-FURNIBO.