Stekene krijgt nieuwe bibliotheek en polyvalente zaal

Op de laatste gemeenteraad van 2021 werd het lastenboek goedgekeurd voor het ontwerp, de bouw en de financiering van een nieuwe bibliotheek en een polyvalente zaal in de centrumzone.

Gemeentebelangen is blij en trots dat de kogel eindelijk, na zoveel jaren, door de kerk is. Onze gemeente krijgt naast een nieuwe polyvalente zaal voor evenementen en gemeenschapsactiviteiten, en waarin ook het cultuurprogramma van Amelberga een betere plaats krijgt, ook een nieuwe bibliotheek. De nieuwe culturele infrastructuur, waarin beide functies worden opgenomen, zal naast De Sportstek in de Stekense vrijetijdszone worden gebouwd. De gemeente gaat voor deze realisatie een Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan.

Hiermee komen we tegemoet aan de verzuchtingen van zowat alle Stekense adviesraden, die in een gemeenschappelijk memorandum voor de verkiezingen opriepen tot het bouwen van deze culturele infrastructuur.

“Polyvalent is hierbij een belangrijk begrip”, benadrukt burgemeester Stany De Rechter. “We willen namelijk dat er een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten kan plaatsvinden. In een aparte theaterzaal krijgt het cultuurprogramma, dat nu nog hoofdzakelijk in Amelberga plaatsvindt, een vaste stek.”

“De cultuur- en polyvalente zalen en de nieuwe bibliotheek zullen dus in dezelfde fase gerealiseerd worden. De bouw van de culturele infrastructuur was al opgenomen in de meerjarenplanning. Door vorig jaar te kiezen voor een samenwerking tussen de overheden de private sector, kunnen we er ook een nieuwe bib in onderbrengen”, motiveert schepen van Financiën Pieter De Witte

“Dit ‘huis’ wordt een toegankelijk een bruisende ontmoetingsplek voor alle Stekenaars. In de theaterzaal krijgt het huidige cultuuraanbod van Amelberga een plaats, in de polyvalente zaal zal de jeugd kunnen fuiven en evenementen als de Dag voor de Senioren en de Dag van Jan en Alleman kunnen hier plaatsvinden. Zo zullen de sportzalen enkel nog voor sport worden gebruikt”, stelt schepen van Cultuur, Jeugd en Evenementen Gunter Van Campenhout.

“De werken vormen meteen ook de aanleiding om werk te maken van de omgevingsaanleg rond de polyvalente zaal en bibliotheek en wordt de aangrenzende – nog niet verharde deel van de – centrumparking aangepakt met meer vergroening en een betere inrichting”, zo voegt schepen van Openbare werken en Groen Kris Van Duyse nog toe.

De planning zit in een strak schema, want het is de bedoeling dat alles in het voorjaar van 2024 klaar is. De nog tweegeselecteerde ondernemingen moeten tegen 14 februari volgend jaar hun offerte indienen. Die worden dan voorgesteld aan de gemeenteraad, de adviesraden en de beoordelings- en dialoogcommissie. Daarna wordt een gunningsverslag opgemaakt, en geeft het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde gunningsbeslissing. Na een wachttijd van 15 dagen wordt de opdracht gesloten en kan begonnen worden aan de uitvoering.

Twee jaar later, in het voorjaar van 2024 dus, hopen wij dus met zijn allen daar de eerste activiteiten te kunnen bijwonen en de eerste boeken in de nieuwe bib te kunnen ontlenen.