Stekene bevraagt bewoners over dorpskern

Het gemeentebestuur van Stekene wil input voor een visie om de volledige dorpskern van Stekene opnieuw aan te leggen. De gemeente wil de bewoners en andere belanghebbenden hierover bevragen. De lastvoorwaarden voor deze grote enquête werden dinsdag goedgekeurd door de gemeenteraad. Concreet omvat de studie de Stekense Dorpsstraat, tussen het kruispunt met de Potaardestraat en het kruispunt met de Molenbergstraat. Het marktplein en Parking Centrumzone zijn hierbij inbegrepen. De Dorpsstraat is, naast de Kerkstraat, de grootste centrumstraat van Stekene en een belangrijke verkeersas tussen Kemzeke en Klein-Sinaai. “Door te luisteren naar de gebruikers van onze centrumzone, willen we meer betrokkenheid en draagvlak creëren voor dit project. En uiteraard zullen de resultaten van deze opdracht ons helpen om een onderbouwde toekomstvisie te ontwikkelen voor de Stekense dorpskern.”, licht burgemeester Stany De Rechter toe.
“Alle Stekenaars, maar ook de lokale ondernemers en verenigingen, worden komend voorjaar uitgenodigd om hun zegje te doen, zowel online als op papier, over het centrum van Stekene”, legt schepen van Communicatie Gunter Van Campenhout uit. Ze kunnen hun mening geven over de mobiliteit, weginrichting, groenvoorziening, leefbaarheid, toegankelijkheid, lokale economie en horeca en toeristisch-recreatieve potenties van de zone.