Provinciale toelage voor fietspaden

Gemeentebelangen is bijzonder verheugd over de toekenning van een provinciale toelage voor de aanleg van een fietspad langsheen de Nieuwstraat. Dat fietspad zal er voor zorgen dat de Nieuwstraat vanaf de oude spoorwegroute richting Kemzeke voor fietsers heel wat veiliger wordt.Ook de herinrichting van  de oversteek van de oude spoorwegroute ter hoogte van de Nieuwstraat wordt gesubsidieerd. Beide fietspaden maken immers deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen dus in aanmerking voor een provincietoelage van 40%. “Dat betekent een toelage van 212.930 euro voor het nieuwe fietspad, en van 116.135 euro voor de heraanleg van de oversteek ter hoogte van de Nieuwstraat”, aldus schepen voor mobiliteit Kris Van Duyse (GeBe), die ook nog de goede samenwerking beklemtoont met de Oost-Vlaamse gedeputeerde voor mobiliteit Peter Hertog, die iedereen wil aanmoedigen om voor korte verplaatsingen de fiets te gebruiken.