Plechtige inhuldiging nieuwe straten Flandrienlaan en Labastidelaan

De benaming van de nieuwe straten aan het woonuitbreidingsgebied in Klein-Sinaai, Flandrienlaan en Labastidelaan, keurde de gemeenteraad reeds op dinsdag 26 januari 2021 goed. Op zaterdag 5 maart 2022 werden deze nieuwe straten ook officieel ingehuldigd door het college van burgemeester en schepenen. De twee straten situeren zich tussen de Merlanstraat, Vijfstekestraat, Brugse Heirweg en de Koebrugstraat.

“Voor de twee straten in de nieuwe verkaveling zochten we, samen met de Cultuurraad, naar een thema”, legt burgemeester Stany De Rechter uit. “Dat we voor het wielrennen als thema kozen, is niet verwonderlijk. Onze gemeente heeft met De Grote Dr. Eugeen Roggemanprijs één van de oudste beroepsrennerswedstrijden van het land, en ook de Omloop van het Waasland is al sinds jaar en dag met Stekene verbonden. Om dan nog maar te zwijgen over de tientallen ‘koersen’ die in Stekene georganiseerd worden naar aanleiding van kermissen en wijkfeesten”, gaat burgemeester De Rechter verder. 

Een andere link met het wielrennen is het wielermuseum, gevestigd in de zijbeuken van de kerk van Klein-Sinaai, met daarnaast de Onze-Lieve-Vrouw van de Fietsers-grot.

“De grot is een fietsbedevaartsoord dat jaarlijks heel wat wielerliefhebbers aantrekt. De inspiratie voor de oprichting van de grot, vinden we in Labastide D’Armagnac, een pittoresk 13de-eeuws dorpje in het zuiden van Frankrijk“, vertelt schepen van Cultuur Gunter Van Campenhout. 

“In de fietserskapel, de ‘Chapelle Notre-Dame-des-Cyclistes’, aan de rand van het dorp, zijn al veel renners voor de start van de Ronde van Frankrijk een goede afloop komen afsmeken en lieten verschillende wielergrootheden hun truitje achter”, vult schepen van Sport en Toerisme Heidi Van Gaever aan.

De plechtige inhuldiging deze namiddag vond plaats in aanwezigheid van een delegatie van Labastide D’Armagnac. De heer Alain Gaube (burgemeester) en een aantal schepenen van Labastide, werden in
de voormiddag in het gemeentehuis verwelkomd door het Stekense schepencollege. 

Het is niet de eerste keer dat een afvaardiging van Labastide D’Armagnac Stekene bezoekt. Sinds de oprichting van de grot van O.L.V. van de Fietsers in Klein-Sinaai in 1996, onderhoudt de gemeente goede contacten met het Franse stadje. Dit onderlinge contact tussen de twee gemeenten resulteerde in de ondertekening van een heus vriendschapsakkoord, l’Accord d’Amitié, op 28 oktober 2017. Op zondag zal de Labastide-delegatie ook de fietsenwijding aan de fietsersgrot in Klein-Sinaai bijwonen.

“Geïnspireerd door het wielrennen en het vriendschapsakkoord met het Franse dorpje Labastide, lagde keuze van Flandrienlaan en Labastidelaan als benaming voor de twee straten in Klein-Sinaai, dus voor de hand”, besluit burgemeester Stany De Rechter