Persmededeling

Naar aanleiding van het persbericht van Groen in verband met de meerkost voor de kunstacademie in het voormalige klooster in de Kerkstraat te Stekene, wenst Gemeentebelangen toch te reageren en een ander in een juist perspectief te plaatsen.

De kloosterorde van de Zusters van Maria van Nederbrakel was eigenaar van het gebouw en de kloostertuin, en besliste in 2013, nadat de laatste zuster vertrokken was om alles te verkopen aan een projectontwikkelaar, die het gebouw zou afbreken. Daardoor dreigde een stuk geschiedenis en een dorpsgezicht voor altijd te verdwijnen.

De gemeente vond het belangrijk het authentieke uitzicht met klooster te behouden, en kwam tot een akkoord met de projectontwikkelaar: in ruil voor een stuk onontsloten grond (eigendom van de gemeente) achter de kloostertuin zou de ontwikkelaar het bestaande kloostergebouw renoveren (casco en basic) als nieuwe kunst- en tekenacademie voor de jeugdafdeling

Dat was dus een goede overeenkomst in het algemeen belang: het klooster kreeg een nieuwe gemeenschapsbestemming, het gekende dorpsgezicht bleef ongewijzigd, én de kunstacademie kreeg een nieuwe accommodatie, wat broodnodig was.

Door de protesten van Groen en het indien van beroep door ABBLO en een toenmalig gemeenteraadslid van Groen kwam alles echter op de lange baan. De kunstacademie bleef op zijn honger zitten, de gemeente werd verplicht om extra onnodige kosten te maken aan de huidige academie in de Stadionstraat.

Er werd een nieuwe aanvraag ingediend en in mei 2018 was er dan groen licht en kon er begonnen worden

Onnodig te zeggen dat er tussen nu – 2020 – en bij de ondertekening van de overeenkomst in 2013, heel wat zaken veranderd zijn. Los van het feit dat alles veel duurder geworden is, zijn er ook andere normen van toepassing, en nieuwe pedagogische inzichten (o.m. ook grotere klaslokalen). Ook de regels op gebied van milieu zijn verstrengd.

Dat alles resulteert inderdaad in een meerkost, volledig te wijten aan het feit dat men zeven jaar achteruit is met alles. Daarbij komt nog dat de academie nog steeds heel slecht behuisd zit, terwijl dat al zeven jaar anders had gekund.

Het verbaast ons trouwens dat op de gemeenteraad van 26 mei, waarop dit punt ter sprake is gekomen, er van Groen uit geen enkele reactie is gekomen. Blijkbaar weet men heel goed waar het schoentje gewrongen zit, maar durft men het debat in het openbaar niet aan.

Wij willen er ook op wijzen dat het onontsloten stuk grond dat de gemeente in ruil voor het kloostergebouw afgestaan heeft aan de projectontwikkelaar, absoluut geen 400.000 waard is, zoals Groen beweert. Het gaat om een onontsloten stuk, waar anders niemand iets mee zou kunnen aanvangen.

Het argument dat de ontwikkelaar dankzij dat extra stuk grond een aantal appartementen meer kan bouwen, houdt evenmin steek. Immers, zonder die grond zou het klooster afgebroken worden, en kwamen er evenveel appartementen.

Het bouwen van appartementen daar kadert trouwens ook in de inbreiding die overal gepropageerd wordt: kernversterkend werken.

Wat mobiliteit betreft, kunnen wij Groen eveneens geruststellen. De mobiliteit hebben wij altijd al heel serieus genomen, zeker in de Kerkstraat met zijn scholen en woonzorgcentrum. Bij iedere wijziging wordt altijd een mobiliteitsstudie besteld. Dat zal nu niet anders zijn, en indien nodig zal dat ook in de toekomst nog gebeuren.

Dat er 1.100 m2 groene ruimte verloren gaat klopt al evenmin. Heel het gebied staat immers ingekleurd als woonzone.

Wat de totale kostprijs betreft: die is geen 800.00 euro zoals Groen beweert, maar een goede 400.000 euro. Voor die prijs kan men nergens anders een volwaardig alternatief vinden voor onze academie.

Het zou Groen sieren mocht het de feiten vertellen zoals ze zijn. Het woord “Fake news” is een modeterm die wij liever niet gebruiken. Maar hier moeten we wel. Het is niet de eerste keer dat Groen de waarheid verzwijgt of, erger nog, flagrante leugens vertelt.

Bovendien kost de vertragingspolitiek van Groen handenvol geld aan de gemeenschap. We denken dan alleen nog maar aan het jarenlang tegenhouden van het vernieuwde en uitgebreide woonzorgcentrum, het fietspad in de Nieuwstraat en het nieuwe Zomerhuis.