Oprichting OCMW-vereniging ‘Zorg Stekene’

Vanaf 1 januari 2018 worden de Stekense openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde organisatie, Zorg Stekene. De Stekense OCMW-raad en gemeenteraad gingen deze maand akkoord met de oprichting van deze publiekrechtelijke vereniging, met een eigen raad van bestuur en algemene vergadering.

“De Vlaamse regering wil de OCMW’s volledig integreren in de gemeentebesturen, zo staat in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019. In aanloop naar deze verplichte integratie, beslisten we om over te gaan tot de integratie van de gemeente met de sociale dienst van het OCMW, en daarnaast een publiekrechtelijke OCMW-vereniging, Zorg Stekene, op te richten”, legt burgemeester Stany De Rechter uit.

Volgende diensten worden opgenomen in Zorg Stekene:
– het woonzorgcentrum Zoetenaard, inclusief de kamers voor kortverblijf
– het dagopvangcentrum
– de bejaarden- en mindervalidenwoningen Snoezelhof
– de warme maaltijdbedeling
– de dienstencheque-onderneming
– de mindermobielencentrale
– het kinderdagverblijf Dol-fijn

“Om, binnen de huidige context, de positie van een openbare, professionele zorgspeler te kunnen blijven garanderen op lokaal vlak is een nieuwe structuur nodig. Met Zorg Stekene kunnen we in onze gemeente een toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve openbare zorgverlening behouden”, motiveert OCMW-voorzitter Dirk Backaert. “Zo kunnen alle Stekenaars ook in de toekomst blijven genieten van de nodige zorg waar ze recht op hebben”.

Operationele start op 1 april 2018

OCMW en gemeente zetten nu alle voorbereidingswerken verder om ervoor te zorgen dat Zorg Stekene op 1 april 2018 optimaal kan starten. De integratie van de gemeente en het OCMW zal parallel worden doorgevoerd. Voor klanten en medewerkers verandert er vanaf de oprichtingsdatum niets. “Zorg Stekene blijft dezelfde kwaliteitsvolle zorg bieden als het OCMW voordien, en ook de arbeidsvoorwaarden voor het betrokken personeel blijven identiek”, benadrukt OCMW-voorzitter Dirk Backaert.