Opknapbeurt atletiekpiste en drainage voetbalveld

De gemeente gaat een nieuwe drainage plaatsen onder het voetbalveld in de sportzone en gaat ook de ondergrond van de atletiekpiste renoveren. Het voetbalplein zal na het aanbrengen van de drainage opnieuw ingezaaid worden. De sintelbaan van de atletiekpiste wordt volledig afgegraven. De bestaande toplaag verdwijnt en daarna wordt ook de drainage onder de baan hersteld. Tot slot komt er een nieuwe toplaag in gravel op, die de oneffenheden moet wegwerken en de drainage verbeteren.