Ontvangst vzw Wiegedood Waasland op het gemeentehuis

De vzw Wiegendood Waasland zorgde meer dan 30 jaar ervoor dat jonge gezinnen met een baby die het risico heeft op wiegendood goedkoop een monitor konden huren. Die monitor kon hun kindje behoeden voor wiegendood. De stuwende krachten op onze gemeente waren Raf De Meester en Anne Verschelden.

Toen Raf plots overleed, zette Anne het werk van haar man en van de vzw verder. Maar de tijden evolueren. De monitors mogen niet meer worden herijkt. Daarom werd de vzw ontbonden. De centen die nog in het bezit waren, werden gelijk verdeeld over de drie betrokken gemeenten; Stekene, Beveren en Lokeren. De bedoeling was wel dat het geld zou gaan naar sociale initiatieven waarbij ook kinderen betrokken waren.

Na samenspraak met het college van burgemeester en schepenen besliste de vzw het geld gelijk te verdelen voor het initiatief rond Wereldlichtjesdag (voor overleden kinderen), de oprichting van een babytheek (ontlenen van babyspulletjes) binnen het Huis van het Kind, de gezinsbonden van Stekene en Kemzeke voor het oprichten van een duurzame “tuutjesbooom” en de vzw Dag van Jan en Alleman.

Onlangs mochten vertegenwoordigers van die verenigingen en initiatieven op het gemeentehuis van Stekene uit handen van vzw Wiegendood Waasland een cheque in ontvangst nemen.

Uiteraard die avond niets dan blije gezichten. De betrokkenen waren meer dan verrast door dit genereuze gebaar.