Ongunstig advies voor voorgelegd plan windmolens

Naar aanleiding van de plannen van Engie/Electrabel en Wase Wind om langsheen de E34 in Stekene en Moerbeke zes windmolens te plaatsen, is de jongste weken wel wat beroering ontstaan. Niet in het minst omdat er heel wat mensen in de omgeving wonen, die terecht opmerkten dat de 200 meter hoge molens te dicht bij hun huizen zouden komen te staan. Daarom heeft Gemeentebelangen, samen met het College van Burgemeester en Schepenen, de zaken bekeken, en men heeft beslist om ongunstig advies uit te brengen.

Gemeentebelangen vindt het positief dat er wordt geïnvesteerd in alternatieve energie, maar dan wel op een locatie waar zij geen belemmering vormt voor mens en dier, en als het draagvlak voldoende groot is.
Het is dan ook precies vanwege die redenen dat er negatief zal geadviseerd worden.