Nieuws uit de gemeenteraad

Gemeenteraadslid en oud-schepen Lorette De Permentier heeft een aantal maanden geleden te kennen geven dat ze zich, om gezondheidsredenen, tijdelijk wilde laten vervangen. Al eerste opvolger heeft Rudi De Boever zich toen bereid verklaard haar tijdelijk in de gemeenteraad te vervangen. Jammer genoeg heeft Lorette ons nu laten weten dat ze liever definitief zou stoppen als raadslid. Dat vinden we bijzonder jammer, maar we respecteren haar beslissing en we hopen dat ze zich zo snel mogelijk opnieuw beter zal voelen, zodat we haar opnieuw zullen kunnen verwelkomen op onze werkgroepen en bij het Feestcomité.

Omdat Rudi altijd heeft gezegd dat hij zijn definitieve opvolgersplaats aan zich voorbij zou laten gaan, indien hij zou worden opgevolgd door iemand die jonger is dan hij, heeft de gemeente de tweede opvolger aangeschreven. En dat is Sam Schokkaert, die dus op de volgende gemeenteraad de eed zal afleggen en vanaf dan zal zetelen als gemeenteraadslid.

We willen via deze weg Lorette heel erg danken voor haar jarenlange inzet voor onze gemeente en voor Gemeentebelangen. We hopen op een zo spoedig mogelijk herstel, zodat we haar opnieuw in ons midden kunnen verwelkomen.

Rudi willen we danken omdat hij Lorette tijdelijk heeft willen vervangen, en nu een stapje opzij zet ten voordele van de jeugd.

En Sam willen we danken omdat hij de uitdaging als raadslid wil aangaan. We wensen hem alle succes toe!