Huldiging Jackie Thiron die stopt als gids van en voor Stekene

Jackie Thiron was jarenlang toeristische gids van en voor de gemeente Stekene. Hij deelde met passie zijn kennis over de Stekense geschiedenis, natuur en cultuur. Jackie was eigenlijk de pionier van de gemeentelijke gidsenwerking.

Nu hij besloten heeft te stoppen als gids, zet het college van burgemeester en schepenen hem graag in de bloemetjes.

Het gemeentebestuur bedankte hem gisteren voor zijn onnoemelijk veel werk (naast toeristische gids was Jackie stichtend lid en eerste secretaris van heemkundige kring d’EUZIE, is hij auteur van het lijvige Caertbouck van Stekene en van tientallen artikels in d’EUZIE, is hij gewezen voorzitter van de Cultuurraad, maakte hij deel uit van het historisch comité dat opzoekingen deed in tal van archieven om erover te waken dat het massaspel Jan Van Steene (jaren ’80) historisch correct werd nagespeeld, …) voor de gemeente Stekene.