Groen licht voor restauratie Heilig Kruiskerk in Stekene

 Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor het restauratieproject van de Heilig Kruiskerk in Stekene. “Door te investeren in onroerend erfgoed zorg ik er niet enkel voor dat monumenten worden opgeknapt of historische landschappen er weer als vanouds uitzien. Investeren in onroerend erfgoed is ook investeren in het welzijn van burgers, in nieuwe economische impulsen, in toerisme en werkgelegenheid, in duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingskansen”, zegt minister Diependaele.

De Heilig Kruiskerk in Stekene wordt gerestaureerd. “Het dak wordt hersteld, en ook de afvoer van het regenwater en het schrijnwerk worden opgeknapt. In de kerk zelf wordt het interieur gerestaureerd. Voor deze werken voorziet de Vlaamse overheid een restauratiepremie van 533.506,95 euro”, laat minister Diependaele weten.

De Heilig Kruiskerk van Stekene is een monumentale, gotische kerk. De grondvesten van de kerk dateren uit de 12de eeuw. Op de zuidelijke buitengevel bevindt zich een originele zonnewijzer uit 1773. Sinds 1981 is de kerk beschermd als monument. Ook de omgeving van de kerk werd tegelijkertijd als dorpsgezicht beschermd.

Burgemeester Stany De Rechter: “Deze investering kadert geheel in het Kerkenbeleidsplan dat in de gemeenteraad van 22 augustus 2017 werd goedgekeurd. Reeds op dat ogenblik werd er een visie omtrent de kerkgebouwen ontwikkeld, waarin de ceremoniële functie wordt gerespecteerd, maar ook toekomstgericht gezocht wordt naar nieuwe functies die onze inwoners verbindt en gemeenschapsvormend zijn.”