Gemeentebelangen aan de slag met aanstekend ambitieplan

Voor de gemeenteraad van juni kregen de gemeenteraadsleden een “aanstekend ambitieplan” aangereikt. Dat kwam tot stand door een samenwerking van alle Stekense adviesraden, en wordt dus breed gedragen.

Het plan bevat 15 concrete ambities, die de adviesraden graag zouden gerealiseerd zien in de loop van de volgende legislatuur.

Dergelijk initiatief kunnen wij m et Gemeentebelangen alleen maar toejuichen. Het is trouwens onder impuls van Gemeentebelangen dat het gemeentebestuur een traject burgerparticipatie heeft opgestart. Dat begon met de volksvergaderingen in Stekene zelf, Klein-Sinaai, Kemzeke, Hellestraat en Koewacht, en kende een eerste vervolg met de enquête rondom de herinrichting van de dorpskom.

We zijn dan ook blij dat een aantal van de voorgestelde ambities reeds beschreven staan in ons kernprogramma, dat vorige week aan de pers werd voorgesteld, o.m. het voorstel voor een nieuwe bib en het voorstel om de dorpskernen toegankelijk te h ouden voor iedere vorm van mobiliteit.

Wij zijn er dan ook overtuigd van dat de gezamenlijke adviesraden zich in het kiesprogramma van Gemeentebelangen zullen kunnen vinden.