Gemeente Stekene schrapt geen investeringen ondanks gestegen kosten

De geplande investeringen voor de komende drie jaar in Stekene blijven nagenoeg ongewijzigd, al speelt de sterke inflatie ook Stekene parten. Dat blijkt uit de meerjarenplanning die dinsdag aan de gemeenteraad voorgelegd werd.

Zoals elke gemeente en stad ondervindt, staat de Stekense begroting onder een zekere druk door de stijgende loonkosten van het personeel, stijgende bouwkosten en torenhoge energieprijzen. “Onze grootste kosten zijn de lonen. Die stijgen door indexatie met 1,2 miljoen euro in 2023 alleen al”, duidt burgemeester Stany De Rechter.

“Ook de energiekosten nemen jaarlijks met bijna 400 000 euro toe. Alles bij elkaar genomen, moesten we bij deze begrotingsopmaak rekening houden met ongeveer 2 miljoen euro extra uitgaven ten opzichte van het vorige budgetjaar.”

De opmaak van deze aangepaste meerjarenplanning was dan ook een moeilijke denkoefening voor het gemeentepersoneel en het college van burgemeester en schepenen. Enkele kleinere investeringen werden voorlopig even uitgesteld. Ook de werkingsbudgetten werden kritisch bekeken en bijgestuurd waar mogelijk. “Er komen evenwel geen afvloeiingen bij het personeel. Het aantal werknemers wordt op het huidige niveau behouden. Ook de meeste geplande investeringen kunnen behouden worden”, legt schepen van Financiën Pieter De Witte uit.

“Binnenkort starten de bouwwerken voor het nieuwe gemeenschapscentrum met bibliotheek, waardoor onze unieke vrijetijdszone helemaal wordt voltooid. Daarvoor wordt 13,5 miljoen euro ingeschreven in de begroting. Daarnaast blijven de riolerings- en wegenwerken in Hellestraat en Stadionstraat en de aanleg van een fietspad langs de Molenbeek op onze planning staan.”

Daarnaast worden ook nieuwe investeringen gepland, zoals energiebesparende maatregelen voor de gemeentelijke gebouwen.

De Stekense personenbelasting en onroerende voorheffing stijgen niet en blijven al meer dan 15 jaar ongewijzigd. “Retributies zoals voor een elektronische identiteitskaart stijgen noodgedwongen, omdat ook de federale overheid de prijzen verhoogt. Voor de andere gemeentelijke retributies volgen we die indexatie. Zo zal je voor de huur van gemeentelijke lokalen of deelname aan gemeentelijke activiteiten vanaf 2023 tien procent meer betalen.”

Dat de besparingen nog binnen de perken blijven, is vooral te danken aan de betere inkomsten van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

“In november maakte het planbureau nieuwe cijfers bekend over het deel van de aanvullende
personenbelasting en de opcentiemen dat naar Stekene gaat”, legt schepen Pieter De Witte uit.
“Dat zag er veel beter uit dan de vorige prognose. Door deze inspanningen eindigen we met een
positief budget.”