Gemeente Stekene garandeert verdere werking Gildenhuis

Het Stekense Gildenhuis wordt vanaf 1 april 2018 uitgebaat door het gemeentebestuur van Stekene. De gemeente en de huidige beheerder, vzw Parochiale Werken, bereikten daarover een akkoord.

“CM Waas & Dender laat de twee kleine bovenzalen van het Gildenhuis, boven hun huidige kantoor, in de loop van dit jaar afbreken. Op de huidige locatie komt immers een nieuw CM-gebouw”, legt Mario Maras van vzw Parochiale werken uit. “Als gevolg hiervan kwam voor onze vzw de haalbaarheid van de uitbating van de grote zaal en de overblijvende vergaderzaal van het Gildenhuis op tafel en namen we contact op met de gemeente voor een overdracht.”

Vzw Parochiale werken en de gemeente sluiten hiervoor een erfpachtovereenkomst af van 30 jaar. “Vanaf 1 april 2018 zal de gemeente de uitbating van de grote zaal en vergaderzaal het Maurisken overnemen van de vzw”, licht burgemeester Stany De Rechter toe. “Zo willen we continuïteit garanderen voor onze bruisende verenigingen, die de laatste decennia vaak gebruik maakten van het Gildenhuis voor hun activiteiten.”

De grote zaal en de vergaderzaal van het Gildenhuis zullen gehuurd kunnen worden volgens dezelfde modaliteiten als de andere culturele infrastructuur waarover de gemeente beschikt. Eind maart 2018 zal de gemeenteraad zich buigen over het retributiereglement, waarin onder meer de huurprijzen worden opgenomen.

Uitdoofscenario huur bovenzalen in CM-gebouw
De recentste zaal boven het CM-kantoor kan, onder voorbehoud van wijzigingen aan de timing van de bouwplannen, nog tot en met juni 2018 gehuurd worden. Tot deze datum kunnen verenigingen daarvoor terecht bij de vzw Parochiale werken. Voor de oudste bovenzaal sluit de vzw geen nieuwe contracten meer af.
“We hopen dat de gebruikers van deze zalen ook hun weg vinden naar de andere gemeentelijke culturele infrastructuur. We doen er alles aan de overdracht zo vloeiend mogelijk te laten verlopen in het belang van de verenigingen en andere gebruikers.”, voegt schepen van Cultuur Gunter Van Campenhout toe.