Gemeente Stekene en Scouts Thomas starten zoektocht naar nieuwe locatie voor de scoutsvereniging

Het gemeentebestuur van Stekene zal samen met de scouts van Klein-Sinaai en de buurtbewoners een nieuwe locatie zoeken voor de populaire jeugdvereniging. Tegelijk krijgt de scoutsvereniging zekerheid over hun huidige locatie, het voormalige stationsgebouw in Klein-Sinaai. Het Stekense gemeentebestuur heeft een nieuwe concessieovereenkomst voor de komende 15 jaar afgesloten met de NMBS.

“Het Stekense schepencollege gaat principieel akkoord met het ontwikkelen van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de herlocalisatie van de scouts”, legt burgemeester Stany De Rechter uit. “De zoekzones bevinden zich in Klein-Sinaai. Het is onze bedoeling dat, aan de hand van een bestemmingswijziging van bijvoorbeeld landbouwgrond, de scouts met zijn werking in of rond de kern van Klein-Sinaai kan blijven”.

“Scouts Thomas is ongekend populair. De jeugdvereniging zag zijn ledenaantal de laatste jaren exponentieel stijgen. Hoewel de scoutsvereniging altijd heel verknocht was aan het oud stationsgebouw en er nu weer zekerheid is voor de komende 15 jaar, is het nodig om een nieuwe en duurzame locatie te zoeken”, legt schepen van Jeugd Gunter Van Campenhout uit. “Voor de ideale scoutsbeleving zoeken we naar speelruimtes in of nabij het centrum van Klein-Sinaai; een veilige plek in de natuur, met plaats voor álle leden.”

“Tegelijkertijd start het bestuur ook het project op om de stationsomgeving en de Koebrugstraat tussen de schoolomgeving van de Pannenhuisstraat en de spoorzate heraan te leggen. Dit moet het centrum van Klein-Sinaai meteen ook veiliger en mooier maken”, voegt schepen van Publieke ruimte Kris Van Duyse er nog aan toe.