Fake News!

Het is niet onze gewoonte om te reageren op wat andere partijen publiceren. Meningen verschillen en het is nu eenmaal eigen aan politiek voeren dat oppositie niet altijd dezelfde mening heeft als de meerderheid.

Maar de Stekenaar mag minstens verwachten dat wat gezegd en geschreven wordt ook correct is en dat cijfers en feiten juist zijn. Jammer genoeg neemt Groen Stekene het met die waarheid blijkbaar niet zo nauw. De foutieve informatie en flagrante leugens die ze telkens weer verspreiden willen we hier even rechtzetten: het is belangrijk dat de Stekenaar correct geinformeerd blijft!

1. Financiën

Volgens Groen Stekene lopen de schulden op, wordt de “financiële put” steeds maar groter. De feiten zeggen wel iets anders: de uitstaande schuld bedroeg op 31/12/2017 998 euro per inwoner en bleef status quo, zelfs na grote investeringen van vorige legislatuur (oa. De Sportstek). Hiermee moeten we in het Waasland enkel Lokeren voor laten gaan, alle andere Wase gemeenten hebben een hogere schuld per inwoner dan Stekene. Ook op het einde van dit jaar is niet veel gewijzigd. Natuurlijk wordt er door het ambitieuze meerjarenplan voor deze legislatuur opnieuw schuld opgebouwd. Daartegenover staan echter vele investeringen op vraag van de Stekenaar… Een positieve autofinancieringsmarge bewijst dat deze extra schuld perfect kan gedragen worden.

Groen telt in haar berekening ook de schuld van het OCMW mee. De kost van de realisatie van het nieuwe rusthuis wordt echter mee gefinancieerd door een jaarlijkse VIPA-subsidie van 669.000 euro, precies bedoeld om de kostprijs van de nieuwbouw mee af te lossen. Met die jaarlijkse VIPA subsidie (Vlaamse Overheid) van 669.000 euro gedurende 20 jaar wordt een lening van ongeveer 12 a 13 miljoen euro afgelost voor het nieuwe zorgbedrijf. Dit kan bezwaarlijk openstaande schuld op conto van de Stekenaar genoemd worden, zoals Groen Stekene beweert.

2. Het Zomerhuis

De recentste kwakkel die Groen Stekene uit de hoed toverde was dat Stekene 198 jaar nodig zal hebben om de investering van het horecagebouw op Park Zomerhuis te recuperen. Groen Stekene voegt in hun berekening naast de bouw van de horeca-gelegenheid echter ook de aanleg van het park, de rioleringen, wegen, e.d. op. De concessie is enkel uitgeschreven voor uitbating van het horecagehouw. De kost van een openbaar park moet niet terugverdiend worden door een uitbater. In een rendementsberekening mag dus enkel de kostprijs van de horeca-gelegenheid meegenomen en uiteraard niet de totale kost van het openbaar park dat volledig los staat van de concessie.

Daarnaast beweert Groen dat de huurprijs voor de horecaconcessie van minimum 2100 euro huur per maand te laag is. De concessievoorwaarden vermelden duidelijk dat dit een instelprijs is: kandidaten moeten een minimum van 2100 euro bieden. Dit bedrag kan uiteraard oplopen naar gelang het bod van de toekomstige uitbater. We mogen verwachten dat de investering van het horecagebouw volledig gerecupereerd zal zijn binnen 50 jaar (ongeveer 4 keer sneller dan 198 jaar…). Dat er ook een conciërgewoning aan gekoppeld is, is een doelbewuste keuze om op die manier tegemoet te komen aan toezicht en sociale controle.

3. Verkoop gronden Zwoezelhuis

Groen Stekene vindt de verkoop van de gronden bestemd voor project Zwoezelhuis in de Kerkstraat niet normaal. Volgens hen weet elke goede huisvader dat dit onverstandig is. Hoe zit het precies in elkaar? Op 700 vierkante meter grond naast café Schuttershof zou aanvankelijk een project van begeleid wonen opgericht worden genaamd project Zwoezelhuis. Na gesprekken met andere partners blijkt het logischer én praktischer dat beter te doen op de zorgcampus van Zorg Stekene zelf. Daar is immers nog voldoende plaats beschikbaar en het project kan daar beter geintegreerd op de campus. We doen dus precies wat elke goede huisvader wél zou doen. Wat ons echter nog meer zorgen baart, is dat Groen Stekene het project voor begeleid wonen voor mensen met een beperking duidelijk geen groot hart toedraagt en er in de Algemene Vergadering van Zorg niet voor gestemd heeft…

Misschien kan Groen Stekene zich in het vervolg beter informeren alvorens te communiceren of… misschien verspreiden ze doelbewust foutieve cijfers en verkeerde informatie, wat het voor de Stekenaar nog erger maakt!

Fake News? Mocht het nog niet bestaan hebben, had Groen Stekene het zeker uitgevonden!.