Ereschepen Frans Windhey overleden

Afgelopen woensdag is in huiselijke kring ouderdomsdeken van Gemeentebelangen en ereschepen Frans Windhey overleden. Hij zou volgende maand 86 geworden zijn.

Met dit overlijden verliezen Gemeentebelangen en Stekene een monument, een baken in het politieke landschap. Maar bovenal verliest Gemeentebelangen een echte vriend.

Frans Windhey kwam als jonge landbouwer voor de eerste keer op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1964, op de lijst “Stekense Belangen” , kort daarna omgedoopt tot “Gemeentebelangen”. Hij werd meteen verkozen in de gemeenteraad.

In totaal kwam hij maar liefst negen achtereenvolgende keren op, en evenveel keren was hij rechtstreeks verkozen. Hij zetelde in totaal 54 jaar in de gemeenteraad (een unicum), waarvan 25 jaar als schepen.

Gedurende al die jaren heeft hij de gemeente uiteraard enorm zien evolueren. Als schepen van o.m. openbare werken en landbouw was hij vooral bekommerd om de waterhuishouding en het rioleringsstelsel. Het is dankzij hem dat overstromingen in Stekene definitief tot het verleden behoren.

Door zijn dossierkennis en zijn niet aflatende inzet en werkijver maakte hij zich overal en bij iedereen geliefd. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat hij, in december 1995, vanuit de oppositie tot schepen verkozen werd. Dat betekende voor Gemeentebelangen, dat na de verkiezingen van 1994 voor de tweede keer in de oppositie terechtgekomen was, de grote ommekeer. Gemeentebelangen kon opnieuw deel uitmaken van de meerderheid en zou dat tot op vandaag blijven doen.

Met de laatste gemeenteraadsverkiezingen, in 2018, besliste Frans om zich niet meer kandidaat te stellen.

“Maar hij bleef, tot een paar maanden geleden, wel nog altijd naar onze fractievergaderingen komen”, zo zegt burgemeester Stany De Rechter (Gemeentebelangen) , “waar hij nog steeds zijn inbreng had en zijn expertise met ons deelde.”

“Frans was ook iemand die altijd sterk naar verjonging streefde, en er voor zorgde dat de jongeren bij Gemeentebelangen zich altijd onmiddellijk op hun gemak voelden”, vult Gemeentebelangenvoorzitter Bernard Van Hullebus aan.

Gemeentebelangen leeft erg mee met zijn echtgenote Paula, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Maar ook Gemeentebelangen zelf zal Frans heel erg missen.