Eerste fase bewakingscamera’s afgerond

Eerste fase plaatsing bewakingscamera’s in centrumzone afgerond

Stekene hangt 15 bewakingscamera’s in de centrumzone om vandalisme en overlast tegen te gaan. De eerste fase van dit cameraproject is afgerond. In deze fase werden er negen camera’s in de centrumzone rond het marktplein van Stekene, op parking Tack en in de zone rond De Sportstek geplaatst. Deze camera’s zullen heel snel operationeel zijn.

“De gemeente- en politiediensten krijgen regelmatig meldingen van overlast in de centrumzone van Stekene”, legt burgemeester Stany De Rechter uit. “De gemeente doet grote investeringen om de straten en infrastructuur te vernieuwen maar we willen deze opwaardering behouden. Cameratoezicht is een nuttig hulpmiddel voor de objectieve waarneming van overlastproblemen en de preventieve aanpak ervan.
Daarnaast geven bewakingscamera’s de mogelijkheid om beelden en aanverwante informatie te gebruiken in een gerechtelijk kader en bevordert de camerabewaking het veiligheidsgevoel bij de inwoners.” De camera’s worden geplaatst daar waar de overlast het grootst is om zo de veiligheid en leefbaarheid van de gemeente te verhogen.

“Uiteraard volgen we de aanbevelingen omtrent de bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer. Via waarschuwingsborden wordt de burger op de hoogte gebracht van het cameratoezicht in die zone”, zegt burgemeester Stany De Rechter. Enkel de politie zal de gemaakte beelden kunnen bekijken. De overige camera’s zullen nog dit jaar nog worden geplaatst en operationeel zijn.