Alweer slaat Groen (opzettelijk?) de bal mis

Het wordt een kwalijke gewoonte, maar alweer slaat Groen Stekene de bal mis. We kunnen ons daarbij niet van de indruk ontdoen dat Groen bewust leugens verspreidt. Dat is niet langer meer oppositie voeren, maar via opzettelijke leugens en laster de bevolking een rad voor de ogen draaien.

Waarover gaat het?

Audit Vlaanderen heeft, naar aanleiding van de invoering van het omgevingsloket, de lokale procedures geëvalueerd rond omgevingsvergunningen ineen vijftiental steden en gemeenten, waaronder Stekene. Hieruit kwamen een aantal aanbevelingen naar voren. Voor onze gemeente werden ongeveer dertig dossiers geanalyseerd, verspreid over drie jaren (2018-2020). In die audit staat onder meer dat het schepencollege de helft van de negatieve adviezen van de omgevingsambtenaar niet volgt. En daar maakt Groen dan doodleuk “de helft van de adviezen” van. Ofwel snappen ze het niet, ofwel willen ze het niet snappen. En eerlijk gezegd weten wij niet wat het ergste is.

Wat zijn de exacte cijfers?

Sinds 1 januari 2018 zijn er 918 beslissingen (waarvan Audit Vlaanderen er 30 onderzocht heeft) inzake omgevingsvergunningen genomen door het college. Van die 918 zijn er 46 omgevingsaanvragen geweest waarin het college anders heeft beslist dan de omgevingsambtenaar, wat decretaal en wettelijk niet abnormaal is. Omgerekend is dat 5%, en niet 50%, zoals Groen beweert. Dat betekent dat in 95% van de beslissingen het advies van de omgevingsambtenaar wel gevolgd is.

Gemeentebelangen Stekene is die opeenvolging van leugens en het bewust verspreiden van valse informatie door Groen meer dan beu. “Keer op keer stellen wij vast dat er informatie wordt achtergehouden of bewust foutief wordt meegedeeld”, aldus Gemeentebelangenvoorzitter Bernard Van Hullebus, die eraan toevoegt: “Uiteraard is het de rol van de oppositie om oppositie te voeren. Maar in een normale wereld gebeurt dat met correcte cijfers en argumenten en niet met verdraaiingen en verdachtmakingen.”. Het is duidelijk dat dit bewust gebeurt, aangezien de audit en de cijfers op de gemeenteraad aan Groen duidelijk werd toegelicht.

En laten we nu net een paar dagen geleden op de Facebookpagina van de voorzitter van Groen het volgende gelezen hebben: “Ons publiek debat is verziekt met onwaarheden, halve waarheden en polarisering.” We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen.