Afscheid van schepenen Dirk Backaert en Lorette De Permentier

Zoals bij aanvang van deze legislatuur was afgesproken, zijn Dirk Backaert en Lorette De Permentier op 31.12.2021 gestopt als schepen. Zij worden opgevolgd door respectievelijk Grietje Cortebeek en Heidi Van Gaever.

Dirk Backaert stond voor de eerste keer op de lijst van Gemeentebelangen voor de verkiezingen van 2000. Hij was meteen verkozen en werd onmiddellijk schepen, op 2 januari 2001. Sinds 2007 is hij OCMW-voorzitter, een functie die vanaf 01.01.2013 decretaal gecombineerd werd met een schepenambt.

Dirk is naast zijn schepenambt maar liefst 15 jaar OCMW-voorzitter geweest, wat hem sinds de oprichting van het OCMW in 1977 tot de voorzitter maakt met het meeste jarendienst op de teller. Een greep uit zijn realisaties: de uitbreiding en verbouwing van WZC Zoetenaard, de oprichting van een dagverblijf en van de 30 appartementen van het Snoezelhof, de start van woongelegenheden voor mensen meteen beperking op de OCMW-campus, de oprichting van het Huis van het Kind, enz.

Lorette De Permentierkwam voor het eerst op bij Gemeentebelangen in 2012. Ook zij was meteen verkozen en werd onmiddellijk schepen, o.m. van sport en toerisme.

Gedurende de negen jaar van haar schepenambt werd er heel wat verwezenlijkt. Zo kon zij de nieuwesporthal, De Sportstek openen, werd de atletiekpiste vernieuwd en kreeg het toerisme een serieuze impuls, niet in het minst door een goed draaiende toeristische gidsenploeg en het watertoerisme op en langsheen onze Stekense vaart. Ook senioren en personen met een handicap lagen haar steeds nauw aan het hart.

Gemeentebelangen is beide kanjers dankbaar om wat zij voor onze gemeente hebben betekend. En nog zullen betekenen, want Gemeentebelangen is ook bijzonder verheugd dat zowel Dirk als Lorette beslist hebben hun mandaat als gemeenteraadslid voort te zetten.Zodat we verder op hun expertise een beroep kunnen blijven doen.

Dirk en Lorette, nogmaals ongelooflijk veel dank voor alles wat geweest is en nog komen zal!