Home » Burgemeester Stany De Rechter

Burgemeester Stany De Rechter

Stany De Rechter, van opleiding jurist, groeide op in het Speelhof en was van jongsaf betrokken bij tal van verenigingen. In 1988 kwam hij voor de eerste keer op voor de gemeenteraadsverkiezingen, en sindsdien zetelt hij onafgebroken in de gemeenteraad, achtereenvolgens als gemeenteraadslid, fractieleider en schepen. Sinds 1 januari 2005 is hij burgemeester. Rode draad doorheen zijn politieke loopbaan is zijn gedegen dossierkennis, gecombineerd met doorzettingsvermogen en menselijke bewogenheid.

Bevoegdheden

  • Lokaal veiligheidsbeleid: politie, brandweer, noodplanning, civiele bescherming & preventiebeleid
  • Burgerlijke stand & Bevolking
  • Personeelszaken
  • Kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • Gemeentelijk patrimonium
  • Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening
  • Land-, bos- en tuinbouw
  • Plattelandsbeleid
  • Buitenlandse relaties

Stuur Stany een email.