Home » Pieter De Witte – Derde schepen

Pieter De Witte – Derde schepen

Pieter De Witte zetelt in de gemeenteraad sinds 1 januari 2007. Drie jaar later werd hij fractieleider, en op 1 januari 2015 schepen. Naast zijn schepenambt is Pieter ook projectleider schilder- en restauratiewerken. Pieter is een jong iemand die vanuit zijn interesse voor milieu, ondernemingen en onderwijs wil meewerken aan oplossingen op korte én op lange termijn.

Bevoegdheden

  • Financiën
  • Economie & Ondernemen
  • (Kunst)Onderwijs
  • Natuur, milieu, afvalbeleid & klimaat
  • Facility en monumentenzorg

Stuur Pieter een email.