Home » Ko Dieleman – 15de kandidaat

Ko Dieleman – 15de kandidaat

Ik ben Ko, en ik woon met Vera in de Kerkwijk in Kemzeke. Samen hebben we 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Ik werk als ploegbaas bij de dienst openbare werken van onze gemeente. Daardoor ben ik veel de baan op en kom ik veel in contact met de Stekenaren. Ik ben actief in de Kemzeekse koersverenigingen en in de schuttersmaatschappij Malpertuus. Nog meer fietspaden en voetpaden aanleggen en vernieuwen vind ik zeer belangrijk. Ook de ondersteuning van de sportverenigingen krijgt mijn volledige aandacht. Alle evenementen waar ik via mijn werk ook met te maken heb (CrammerocK, wielerwedstrijden, Zomerconcerten, Vlaanderen Feest, kermissen enz.) vind ik super! Ik ben tevreden dat ik kan bijdragen tot het goede verloop daarvan. De kameraadschap en de goede sfeer binnen Gemeentebelangen zorgen ervoor dat het ook goed gaat in onze gemeente en dat de mensen tevreden zijn. Hiertoe kan ik zeker mijn steentje bijdragen.