Fietspad in de Dauwstraat

Het gemeentebestuur maakt, zoals beloofd, werk van een fietspad in de Dauwstraat, tussen de IJzerhandstraat en de Kleine Dauwstraat. Aan de onpare zijde van de straat zijn de werken reeds gestart. Het huidige verzakte voetpad langs de onpare zijde wordt vervangen door een nieuw fietspad in rode klinkers. Men zal ook een greppel en boordsteen aanleggen, om onkruidgroei en verzakkingen met plasvorming in de greppel tegen te gaan. Normalerwijze moet dat voor de verlofperiode afgewerkt zijn, en is onze gemeente alweer een stukje veiiger geworden.