Stany De Rechter lijsttrekker verkiezingen 2018

Burgemeester Stany De Rechter volgt zichzelf op als lijsttrekker en kandidaat burgemeester.

Gemeentebelangen is een lokale en onafhankelijke beweging die zich sedert 1964 sterk maakt voor  Stekene. In de afgelopen 53 jaar, waarvan 39 jaren bestuurservaring op de teller staan, is de lokale partij uitgegroeid tot een ervaren,  gestructureerde hardwerkende partij met een sterke achterban in elke laag van de bevolking die ‘meebestuurt’ via werkgroepen.  De lopende legislatuur bestuurt gemeentebelangen alleen met een absolute meerderheid van 14 op 25 zetels.
Ons  doel blijft de mogelijkheden voor Stekene maximaal uitbouwen, en sociaal, transparant, correct  en onbaatzuchtig besturen.

Gemeentebelangen heeft altijd kunnen steunen op 3 pijlers: de onafhankelijke  ongebonden Stekenaar,  de Vlaams-nationale insteek en het liberale element.
Ook voor de verkiezingen van 2018 wordt verder samengewerkt met N-VA en Open Vld. Het is duidelijk:  Iedereen (gaat voor) Gemeentebelangen!

Gisteren stelde Gemeentebelangen voorzitter Bernard Van Hullebus in aanwezigheid van de voorzitters van N-VA Stekene Johan Van Duyse en Open Vld Stekene Evy Huyghe aan de pers en onder grote belangstelling de nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen van oktober 2018 voor.   Stekene is de laatste 12 jaar fantastisch bestuurd, het College werd vakkundig geleid en dat gunstig, efficient beleid is zichtbaar én voelbaar bij de Stekenaar. We kiezen voor continuIteit en ervaring en kondigen met trots lijsttrekker en kandidaat burgemeester voor de volgende legislatuur  Dhr. Stany De Rechter aan.

Samen met Stany, alle Gemeentebelangers, alle Stekenaren bouwen we verder aan onze mooie gemeente.