Home » Jan De Bruyne – 12de kandidaat

Jan De Bruyne – 12de kandidaat

Ik ben Jan en woon in de Zeshoek. Ik ben gehuwd met Martine. We hebben twee dochters, Jolien en Emelie. Ik ben al heel lang actief in verschillende verenigingen, o.m. Davidsfonds en heemkring d’Euzie. Ook ben ik al jaren actief binnen Gemeentebelangen, als politiek secretaris, en als gemeente- en ocmw-raadslid. Ik heb het sociale engagement van huis uit meegekregen. “Aan politiek doen” is voor mij een verlengstuk van dat sociale engagement: meewerken aan een betere wereld, en waar kun je dan beter beginnen dan in eigen gemeente? Ik hecht dan ook veel belang aan sociale zaken: armoedebestrijding, algemeen welzijn en ouderenzorg. Ook cultuur en verkeersveiligheid mogen niet aan de aandacht ontsnappen.

Ik ben heel blij met de vernieuwbouw van Woonzorgcentrum Zoetenaard. Op korte tijd zijn we er in geslaagd uit te breiden én te verbouwen. Daarnaast is ook de vrijetijdszone rondom De Sportstek een schot in de roos. Gemeentepolitiek moet dicht bij de mensen staan. Gemeentebelangen kan zichzelf zijn, en zich maximaal inzetten voor iedere Stekenaar, los van nationale structuren en bemoeienissen.