Twee extra lokalen voor basisschool Hellestraat

De Vrije Basisschool 3 Beuken in de Hellestraat is bezig met verbouwingswerken, en heeft daarom dringend twee extra klaslokalen nodig. Het gemeentebestuur heeft daarom voorgesteld om voor de duur van de verbouwingswerken twee lokalen te verhuren in het voormalige schoolgebouw aan het Preekekeplein. Die lokalen worden nu gebruikt als opslagruimte voor de gemeentelijke bibliotheek. De gemeente heeft echter in de industriezone langsheen de Nieuwstraat een deel van een bedrijfsgebouw kunnen huren, als opslagruimte voor de bibliotheek. Op die manier komt de werking van de basisschool in de Hellestraat niet in het gedrang.