Stekene

Frans Windhey neemt na 54 jaar afscheid van gemeenteraad

Tijdens de laatste gemeenteraad van deze legislatuur op dinsdag 18 december namen Frans Windhey en Freddy Merckx afscheid van de Stekense politiek. Freddy startte in 1970 en Frans zetelde onafgebroken in de gemeenteraad sinds 1964 (!) en haalt daarmee een Vlaams record van maar liefst 54 jaar. Frans en Freddy, […]

Read More

Stekene wordt tweede Pleegzorggemeente in Oost-Vlaanderen

Stekene wordt tweede Pleegzorggemeente in Oost-Vlaanderen

Vijf jaar nadat Sint-Niklaas als eerste stad in Oost-Vlaanderen het label Pleegzorggemeente kreeg, valt nu de eer te beurt aan de gemeente Stekene.  Stekene zal zich de komende jaren engageren in de ondersteuning van pleegzorg. Dat zullen zij doen door de gemeentelijke communicatiekanalen ter beschikking te stellen om zo Pleegzorg […]

Read More

Stekene valt in de prijzen

Stekene valt in de prijzen

Afgelopen week vond de finale plaats van de wedstrijd Groene Lente 2018, georganiseerd door de Vereniging Van Openbaar Groen, met steun van de VLAM, VMM en Departement Omgeving. De gemeente Stekene kaapte daarbij maar liefst twee prijzen weg, en daar is Gemeentebelangen best wel fier op. Het pleintje en de verticale tuinen op de […]

Read More

College van Burgemeester en Schepenen vanaf 2019

College van Burgemeester en Schepenen vanaf 2019

Onze ploeg besliste om met hetzelfde college te starten de volgende 6 jaar. Uittredende schepenen Kris Van Duyse, Gunter Van Campenhout en Pieter De Witte krijgen een mandaat van 6 jaar. Huidige schepenen Lorette De Permentier en dr. Dirk Backaert starten voor 3 jaar. Zij worden opgevolgd door respectievelijk Heidi van Gaever en Grietje Cortebeek. Het schepencollege blijft onder leiding van burgemeester Stany […]

Read More

Werken fietspad Nieuwstraat (STE) gestart

Eind augustus is men in Stekene gestart met de aanleg van een fietspad in de Nieuwstraat en Stekenestraat. Gemeentebelangen ijverde hier reeds lang voor, en is blij dat alle obstakels uit de weg zijn geruimd en dat men begonnen is met de aanleg. “Er komt een nieuw fietspad tussen de […]

Read More