Home » Arnoud Heyse – Lijstduwer

Arnoud Heyse – Lijstduwer

Ik ben 78 jaar en maak dus deel uit van de seniorengroep die 1/3 van onze bevolking vertegenwoordigt. Dit is de zevende verkiezing voor mij. Ik heb het voorrecht gehad in de voorbije 36 jaar gemeenteraadslid, schepen en burgemeester te zijn geweest.Ik was tevens 9 jaar voorzitter van het OCMW waarvan ik vandaag ere-voorzitter ben. In al die jaren heb ik onze gemeente zien groeien en zich ontwikkelen tot een dynamisch en levendig geheel.

Vanuit mijn Vlaams-nationale overtuiging heb ik steeds getracht de motor van die ontwikkeling, Gemeentebelangen, op koers te houden: idealistisch, onbaatzuchtig en duidelijk besturen ten bate van iedereen zonder onderscheid: veiligheid voor onze mensen, gastvrij voor elkeen die onze waarden en cultuur aanvaardt, een sterk sociaal beleid voor de zwakkeren onder ons, een evenwichtig milieubeleid dat veilig verkeer en economische ontwikkeling koppelt aan het behoud van onze natuur en onze open ruimten.

Vandaag voel ik me vereerd onze lijst te mogen duwen. Ik vraag u, kiezer, onze burgemeester een nieuw mandaat te geven en Gemeentebelangen opnieuw te versterken door op zoveel mogelijk kandidaten van onze lijst te stemmen. Uw vertrouwen in ons maakt uiteindelijk Stekene sterk.