Home » Annette Vogels – 13de kandidaat

Annette Vogels – 13de kandidaat

Ik ben Annette, getrouwd met Paul Merckx (ondervoorzitter van Gemeentebelangen) en samen hebben we twee kinderen, Valerie en Frederik. Ik ben afkomstig uit Stekene en woon daar nog steeds in de Bergstaat. Ik werk als laborante in het onderzoekslaboratorium bij Agfa Gevaert. Naast mijn gezin leg ik me toe op de werking van sociale verenigingen in Stekene. Zo ben ik o.m. actief in de KVLV en KVG.

Ik vind een gezond evenwicht tussen werk en gezin heel belangrijk voor alle Stekenaars, waarbij ook gedacht wordt aan de zwakkeren in de samenleving. We hebben deze legislatuur een mooi project verwezenlijkt op de OCMW-site, met de uitbouw van kinderopvang Dol-fijn, de bouw van het Zwoezelhof met 30 sociale appartementen, de bouw van ons dagverblijf ‘t Zoete en uiteraard de uitbreiding van Zoetenaard zelf. Gemeentebelangen is een partij door Stekenaren en voor Stekenaren. Iedereen hoort er bij, zonder lid te moeten zijn van een of andere nationale partij. Dat geeft meer vrijheid bij het bepalen van het juiste beleid voor Stekene.