Archive for augustus, 2022

Nieuws uit de gemeenteraad

Gemeenteraadslid en oud-schepen Lorette De Permentier heeft een aantal maanden geleden te kennen geven dat ze zich, om gezondheidsredenen, tijdelijk wilde laten vervangen. Al eerste opvolger heeft Rudi De Boever zich toen bereid verklaard haar tijdelijk in de gemeenteraad te vervangen. Jammer genoeg heeft Lorette ons nu laten weten dat […]

Read More